ราคาทองวันนี้

  ซื้อ ขาย
96.50 % 19,730.00 19,775.00
99.99 % 20,450.00 20,490.00
ปรับปรุงข้อมูลวันที่  17/04/2557