ราคาทองวันนี้

  ซื้อ ขาย
96.50 % 19,380.00 19,420.00
99.99 % 20,090.00 20,120.00
ปรับปรุงข้อมูลวันที่  27/08/2557