ราคาทองวันนี้

  ซื้อ ขาย
96.50 % 19,615.00 19,655.00
99.99 % 20,340.00 20,370.00
ปรับปรุงข้อมูลวันที่  23/04/2557