ราคาทองวันนี้

  ซื้อ ขาย
96.50 % 19,640.00 19,680.00
99.99 % 20,360.00 20,390.00
ปรับปรุงข้อมูลวันที่  28/07/2557