ราคาทองวันนี้

  ซื้อ ขาย
96.50 % 18,015.00 18,050.00
99.99 % 18,670.00 18,700.00
ปรับปรุงข้อมูลวันที่  31/10/2557