ราคาทองวันนี้

  ซื้อ ขาย
96.50 % 19,535.00 19,570.00
99.99 % 20,245.00 20,280.00
ปรับปรุงข้อมูลวันที่  25/07/2557