ราคาทองวันนี้

  ซื้อ ขาย
96.50 % 18,525.00 18,565.00
99.99 % 19,200.00 19,240.00
ปรับปรุงข้อมูลวันที่  19/09/2557