ราคาทองวันนี้

  ซื้อ ขาย
96.50 % 18,620.00 18,660.00
99.99 % 19,300.00 19,330.00
ปรับปรุงข้อมูลวันที่  30/09/2557