ราคาทองวันนี้

  ซื้อ ขาย
96.50 % 18,875.00 18,905.00
99.99 % 19,560.00 19,590.00
ปรับปรุงข้อมูลวันที่  24/10/2557